วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4 วิชา ออกแบบภาพเคลื่อนไหว Animation Design

อาจารย์สั่งให้นักศึกษาทำรายงานให้เป็นบทความ เอาประวัติของตัวเองไปไว้ท้ายสุด ในการทำรายงาน Banner GIF และได้พูดถึงการทำ Animation ว่ามีการทำภาพเคลื่อนไหว แบบ 8 16 24 32 จนถึง 60 เฟรม  ยิ่งเฟรมเยอะจะทำให้การเคลื่อนไหวเนียนยิ่งขึ้น    และ  แนะนำโปรแกรมการทำ Animation อาทิเช่น  CrazyTalk 6 Pro และโปรแกรมต่างๆ ของ Adobe เช่น  After Effect , Firework ,  Premiere Pro  ,  Flash
และโปรแกรมในการทำวิดิโอ เช่น Camtasia Studio ,  Window Movie Maker  ในชั่วโมงอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทดลองใช้  Window Movie Maker


วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 3

สั่งให้นักศึกษาทำ Report เกี่ยวกับการทำ Banner  โดยอิงจากขนาด Widget ด้านข้างของแต่ละคน แล้วนำมาสร้างขนาดให้เหมาะสม และแนะนำให้จัดองค์ประกอบ โดยใช้กฏ 3 ส่วน ในการจัดองค์ประกอบ
อ้างอิงจาก http://matvoycegraphicdesign.blogspot.com/2011/04/storyboard-research.html
การทำ Story Board
- เรื่่องย่อ Story Board
- ตัวละคร ภาพประกอบ  Character
- การกำกับตัวละคร   rehersal - action > Movement > draw direction
- เสียงพากษ์ Naration
- เสียงเพลง Sound BG
- เสียงประกอบเหตุการณ์ Sound Effect
- Prop
- Background Image

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 2 วิชา ออกแบบภาพเคลื่อนไหว Animation Designให้สมัครเว็บ http://screencast-o-matic.com สอนการจัดหน้าของ blogspot บอกการทำ VDO
เป็นการบันทึกเป็น VDO
พร้อมอัดเสียงได้ สามารถใช้งานได้ ง่าย และสะดวก ต่อ การ ตัดต่อ และงานตั้งขนาด VDO
และ ให้ทำ Banner แนะนำตัวเอง โดยผ่านการดำเนินการออกแบบ 3 ส. พร้อมตัว mascot ของกลุ่ม
และให้ ออกแบบ ตัวละครของ แต่ละกลุ่ม
ท้ายคาบได้ให้ทำการ สอบ แบบ สดสอบ การทดสอบ Pre-test โดยการสมัครเว็บ และทดสอบที่เว็บ

http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos/index.php

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Animate Design

Animationสัปดาห์ที่ 1 วิชา ออกแบบภาพเคลื่อนไหว Animation Design        สัปดาห์แรก แนะนำ วิชาเรียนเกี่ยวกับ Animate Design แนะนำเว็บต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การเรียน
ให้สมัครเว็บต่างๆ พร้อมให้หา เครื่องมือ การทำงาน และหา ข้อมูลต่างๆ

อุปกรณ์ มีดินสอ 2B,แฟ้ม ขนาด A4,เมาส์ปากกา,กระดาษลอกลาย,Headphon,Haft Drive,กล้อง

เว็บหลัก ARTI3322 ออกแบบการเคลื่อนไหว


สั่งคำศัพท์ เกี่ยวกับ Animation 2 คำ
อัพโหลด VDO ลง Youtube